Amazonia

L’any 1993 vaig conèixer per primera vegada la selva Amazònica, però van pasar varis  anys fins que vaig tenir el primer contacte amb la seva Medicina Tradicional, de la mà d’un curandero ayahuasquero a prop de Puerto Maldonado. Aquella experiència va canviar la meva visió de la vida.

Una sèrie de sincronicitats em van portar a fer més viatges a l’Amazònia i em van permetre aprofundir en el món de les “plantas maestras”. Vaig conèixer curanderos, vegetalistas, ayahuasqueros, tabaqueros, -guardians d’un coneixement ancestral que em va fascinar- i el potencial d’unes plantes que ben utilitzades són una poderosa eina d’autoconsciència i profund treball personal a tots nivells: físic, psicoemocional i espiritual.

Vivim a una societat profundament malalta, neuròtica, intoxicada i adicte a subproductes del “progrés”: medicaments i drogues químiques, alcohol, soroll, violència, modes, iphones, televisió…La repressió del coneixement xamanic i les seves practiques extàtiques de dissolució de l’ego, present a l’origen de totes les cultures al llarg de la historia de la humanitat, ens ha apartat de la Natura, dels sentit de la Vida, de nosaltres mateixos i dels nostres fills.

A partir de la nostra experiència, i amb el respecte i gratitud vers aquestes “medicines”, oferim informació seria i responsable, orientant a persones interessades en conèixer aquestes plantes i pràctiques, el potencial d’un coneixement ancestral i unes poderoses eines que no podem ignorar.


CANCION DE APRENDIZAJE

Sea Ulises tu guía,
al viajar por tu Vida, compañero.
Tapona tus oídos contra toda sirena
átate al duro mástil de tu barca.
Y, obediente a tu brújula secreta
pon rumbo a la aventura irrenunciable:
el viaje hacia ti mismo

José Luis Sampedro