Presentació

Benvinguts a aquest espai,

Espai Milfulles néix al gener del 2011 d’una profunda fascinació i empatia amb la Natura, especialment amb el regne vegetal,  i d’un compromís per treballar al servei de la la salut a tots nivells: físic, psíquic, emocional i espiritual.

Els   avenços    científics    de   la   medicina    moderna   són innegables  en  alguns  aspectes,  tot i  que  cada  vegada  hi ha més evidències que també hem oblidat “alguna cosa” molt important  en  el  camí  del  progrés.   Seria positiu que sense renunciar  a   aquests   avenços  recuperéssim   el   concepte hipocràtic  Vis Natura Medicatrix,  segons el qual la força vital sanadora és la pròpia Natura, també present a l’ésser humà.

Cal tenir present, que l’alimentació i les plantes medicinals han estat la base de les medicines tradicionals de tot el món al llarg de la història de la humanitat, i gairebé el 80% dels medicaments alopàtics estan basats en principis actius presents al regne vegetal.

Estem vivint uns moments de canvis a tots nivells. La crisi econòmica actual és un reflex dels profunds canvis que s’estan produint a nivell personal i social.  La creixent desconfiança de les persones vers als poders econòmics, polítics, mediàtics, sanitaris, alimentaris i religiosos ens obliga a ser cada cop més conscients, a fi que nosaltres, éssers humans,  recuperem la nostra sobirania personal en tots els aspectes. 

Mentre créix la contaminació i la depredació dels recursos naturals, créix també la pobresa i la manca de condicions de vida digna per a moltes persones.  Al mateix temps, augmenten innombrables malalties en el consumidor, provocades pels verins, fertilitzants químics i conservants, a més de la progressiva reducció de l’aportació nutricional dels aliments.

El consum responsable és la contrapart indispensable que, en legítima defensa de la teva salut, es compromet directament amb les persones que produeixen els aliments, promovent l’ajut mutuu per cultivar i consumir aliments sans i suficients, a un preu just que no sigui el resultat de la demanda d’un mercat cada vegada més especulatiu, impersonal i carent de qualsevol escrúpol.

Com a consumidors tenim el poder d’escollir.  L’opció més intel·ligent i conscient dins una societat de consum és precisament el consum responsable.Consumint aliments ecològics afavorim un model de producció local i respectuós amb el medi ambient, millorem la nostra salut i benestar, i apostem per la medicina preventiva, una cultura creixent compromesa amb l’ecologia i el respecte a la Terra.

Escollint la fitoteràpia (plantes medicinals) i altres teràpies naturals, afavorim un tipus de medicina de salut, econòmica i no agressiva.