AUFIMED

AUFIMED

Associació d'Usuaris de Fitoteràpia i Investigació Mèdica


AUFIMED és una associació sense ànim de lucre, formada per usuaris de plantes medicinals en tractaments de fitoteràpia, en especial els fitocannabinoides extrets de la planta del cannabis, així com personal sanitari i professionals de la salut: metges, fitoterapeutes, fisioterapeutes, naturòpates, acupuntors, homeòpates, investigadors, etc.

L’enfocament de l’Associacióés única i exclusivament amb finalitats terapèutiques i d’investigació mèdica, exercint una tasca de servei social regida pel principi del dret a la salut, i restant totalment exclosos en els objectius de l’associació qualsevol ús lúdic o recreatiu del cannabis.


INTRODUCCIÓ

La utilització dels fitocannabinoides de la planta del cannabis amb finalitats medicinals és molt antiga, existeixen nombrosos antecedents del seu ús mèdic des de fa segles a Xina, Índia, Orient Mitjà, Àfrica i Sudamèrica.

Es va utilizar a Europa i EEUU sota prescripció mèdica durantels segles XIX i principis del XX, existint a les farmàcies espanyoles diversos productes genèrics de cannabis (tintures, extractes, oleats), i els seus principis actius, els fitocannabinoides, estaven presents en molts preparats i formulacions farmacèutiques.

Durant les últimes dècades del segle XX, la investigación sobre l’ús medicinal del cannabis ha estat impedida i obstaculitzada per la legislació internacional impulsada per EEUU en contra de qualsevol ús d’aquesta planta, la qual cosa ha dificultat un avanç significatiu de protocols a nivell clínic sobre el seu ús medicinal, malgrat ser més segura que molts medicaments d’ús legal, com passa amb molts medicaments al·lopàtics de consum massificat, com molts hipnòtics, ansiolítics, analgèsics, antiinflamatoris, etc.

Malgrat les dificultats i a mesura que ha anat proliferant la investigació clínica sobre el cannabis medicinal –existeixen avui dia més de 17.000 articles publicats en mitjans científics sobre el cannabis i els seus principis actius- també ha anat augmentant el coneixement científic sobre els fitocannabinoides i el seu potencial terapèutic.

Actualment varis sectors mèdics de diferents països vénen sol·licitant la legalització del cannabis amb finalitats terapèutiques, basant-se en els cada vegada més nombrosos estudis científics que demostren el seu potencial terapèutic en moltes patologies, avantatjant en moltes ocasions a les seves possibles alternatives en quant eficàcia i absència d’efectes secundaris. 

Aquests fets han motivat que el cannabis hagi estat autoritzat com a medicament a diferents països con Holanda, Canadà, Israel, Finlàndia, Noruega, Itàlia o Alemanya, entre altres, i que 22 estats a EEUU on s'ha legalitzat el seu us amb finalitats medicinals. 

De fet, des dels anys 90 del segle passat es coneix que dins l'organisme de tots els animals hi ha substàncies semblants a les que hi ha a la planta del cannabis, anomenat sistema endocannabinoide, amb receptors especifics i que serveix per regular el bon funcionament dels organismes. Els fitocannabinoides de la planta del cannabis servirien per tant per corregir aquelles malalties, que son moltes, on el sistema cannabinoide endògen es troba alterat. 

Les recents investigacions, així com el descobriment del sistema endocannabinoide,auguren un futur prometedor per a diversos usos mèdics dels fitocannabinoides, si bé el suport a programes d’investigació farmacològica i clínica, haurà de créixer molt més.


ÚS TERAPÈUTIC I GRUPS PATOLÒGICS

Mentre que a finals del segle XX les principals línies d’investigació es centraven en l’ús del cannabis bàsicament com antiemètic i pal·liatiu dels efectes secundaris de la quimioteràpia per al càncer, els científics estan investigant la capacitat dels fitocannabinoides per tractar certes malalties, a més de les seves conegudes virtuts com antiinflamatori i analgèsic. 

A continuació es detallen els principals grups on els fitocannabinoides ofereixen un potencial terapèutic demostrat per aliviar i pal.liar els símptomes i/o regular la malaltia, sigui com a tractament combinat o únic, proporcionant varis efectes positius en la salut, benestar i millora de la qualitat de vida del pacient: 

Antiemètic en quimioteràpia: Les nàusees i els vòmits estan entre els efectes  secundaris més freqüents en el tractament amb quimioteràpia contra el càncer, així com desgana, dolor i malestar.  L’evidència dels cannabinoides com antiemètics està demostrada utilitzant-los tant com a medicació única o combinats amb altres fàrmacs. Així mateix els fitocannabinoides tenen un efecte analgèsic i estimulador de la gana.

Glaucoma ocular: Els fitocannabinoides redueixen la pressió intraocular entre un 25-45% als 15/30 minuts de ser consumit i amb efecte prolongat durant 4-6 hores. Els cannabinoides ofereixen interessants resultats ja que actuen exclusivament sobre els receptors específics CB1 en la càmera anterior del globus ocular.

Anorèxia i caquèxia: La capacitat dels fitocannabinoides, sobretot el THC, per estimular la gana és ampliament coneguda. Els pacients amb SIDA o càncer que presenten el “Síndrome de consumpció” caracteritzat per aprimament progressiu, arribant a estats d’anorèxia, es beneficien d’aquests efectes, tant a nivell orgànic com emocional i d’estat d’ànim.

Esclerosi múltiple (EM): L’evidència científica descriuen la capacitat dels cannabinoides per reduir els símptomes relacionats amb l’ EM com el dolor, l’espasticitat, la depressió, la fatiga i la incontinència, a més dels estudis clínics i preclínics que indiquen el seu potencial per inhibir la progressió de la malaltia i retardarels processos neurodegeneratius. Els fitocannabinoides presenten efectes beneficiosos en l’espasticitat associada a l’esclerosi múltiple i en algunes lesions de la mèdul·la espinal. També poden millorar alguns símptomes com les parestèsies, els tremolor i l’atàxia.

Fibromiàlgia: Els pacients amb fibromiàlgia que han realitzat un tractament amb fitocannabinoides reconeixen amb freqüència uns resultats superiors als aconseguits amb elsfàrmacs habituals, i els metges –on sigui legal fer-ho- sovint recomanen l’ús dels fitocannabinoides pel tractament del dolor musculoesquelètic. Estudis clínics demostren que els cannabinoides, siguin endògens o exògens, tenen propietats analgèsiques, a més de la teoria de que aquesta malaltia pot estar associada a una deficiència clínica subjacent del sistema endocannabinoide. 

Dolor crònic: A més de l’evidència empírica, existeixen nombrosos estudis que proven les propietats analgèsiquesdels fitocannabinoides i el potencial antiinflamatori del cannabidiol (CBD), i moltes dolències cròniques poden ser tractades amb cannabinoides ja sigui de forma exclusiva o combinats amb altres medicaments. Entre les possibles indicacions estan les lesions en els plexes nerviosos i altres dolors neuropàtics, malalties reumatològiques, fibromiàlgia, osteoporosi, migranya, malalties inflamatòries cròniques, etc.

Artritis reumatoide (AR): L’ús del cannabis per tractarels símptomes de l’AR és comunament reportada pels pacientsamb la malaltiai varis estudis i investigacions coïncideixen en que el tractamentamb fitocannabinoides ofereix uns resultats excel·lents: millores significatives en el dolor amb moviment, dolor en repòs, qualitat del son, la inflamació i intensitat del dolor, així com una acció moderadora en la progressió de la malaltia, possiblemente relacionada amb el sistema endocannabinoide.

Malaltia intestinal (Colon irritable, Crohn): Nombrosos estudis demostren que l’activació dels receptors cannabinoides CB1 i CB2 exerceixen funcions biològiques en el tracte gastrointestinal, com la supressió de la motilitat intestinal, inhibició de la secreció, reducció del reflux d’àcid i la protecció de la inflamació, així com cicatrizació de les ferides epitelials del teixit humà. Com a resultat molts experts afirmen que els fitocannabinoides i el seu potencial modulador del sistema endocannabonoide representen una nova diana terapèutica pel tractament de nombrosos transtorns gastrointestinales.

Malaltia de Alzheimer: Diversos estudis científics confirmen que els fiotocannabinoides inhibeixen l’enzim responsable de l’acumulació de placa amioloide de manera considerablemente superior a la provada amb els medicaments contra la malaltia, com el donepezil i la tacrina. Aquestes investigacions conclouen que els cannabinoides i les seves propietats neuroprotectores i antiinflamatories, poden proporcionar una millora terapèutica, abordant al mateix temps els símptomes i la progressió de la malaltia.

Parkinson: Diversos cannabinoides mostren eficàcia neuroprotectora a través d’una acció antioxidant, antiinflamatòria o antiexcitotòxica. L’alliberació endògena de cannabinoides després de dany neuronal constitueix una resposta fisiològica protectora, per la qual cosa els fitocannabinoides poden ser una opció tant per a la millora d’alguns símptomes com per moderar la progressió de la malaltia.

Insomni i Ansietat (alternativa i deshabituació a les benzodiacepines): Són conegudes les propietats sedatives i ansiolítiques dels fitocannabinoides, especialment del cannabidiol (CBD) com a potent ansiolític i antipsicòtic, el que ens ofereix no només una alternativa natural als tractaments amb benzodiacepines i els efectes secundaris associats, sinó a més una eina vàlida per tractaments de deshabituació als anomenats medicaments de consum massificat. 

Alternativa i deshabituació a la morfina: Alguns dolors en fase aguda no es beneficien dels cannabinoides i han de ser abordats amb opiacis o amb analgèsics habituals. Malgrat això, pel tractament del dolor crònic, ens trobem amb els efectes secundaris, l’alta tolerància i addicció que generen els opiacis. Els fitocannabinoides i les seves propietats analgèsiquesens ofereixen una alternativa pel tractament del dolor crònic, a més de ser una eina eficaç per a processos de deshabituació a la morfina i altres opiacis.

Antitumoral: Nombrosos estudis clínics i preclínics demostren la capacitat dels fitocannabinoides, sobretot THC i CBD, per actuar com agents antineoplàstics, provocant l’apoptosi (mort cel·lular programada) selectiva en cèl·lules malignes i descartant les sanes, inhibint a més el seu creixement i proliferació en gliomes i altres línies cel·lulars de càncer. Aquests estudis indiquen que l’administració de fitocannabinoides, juntamentamb teràpies convencionals contra el càncer, poden augmentar l’eficàcia estàndard pel càncer dels anomenats tractaments.

Epilèpsia: Las propietats anticonvulsives dels fitocannabinoides han estat utilitzades al llarg de segles. Tot i que encara no s’han establert els mecanismes utilizats per el CBD per controlar les convulsions, está mès que demostrat que resulta molt eficaç en el tractament de diversos tipus d’epilèpsia, inclús la infantil, debut a la seva absència de psicoactividat. 


FUNCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

En els últims anys, els diferents usos i aplicacions mèdiques del cannabis està essent objecte d’un creixent interès, no només per part dels investigadors i professionals de la salut, sinó també pel públic en general, degut a l’evidència acumulada i que moltes de les persones que proven el tractament pel seu conte noten ràpidament resultats positius.

Molts pacients i els seus metges busquen orientació entorn de si l’ús de cannabis pot ser o no recomenable, la qual cosa està provocant un increment en les necessitats d’informació seria i responsable al respecte: dosificació, seguretat, possibles efectes secundaris, contraindicacions, interaccions amb altres medicaments, així com les vies d’administració més idònies, ja que en general es pensa erròniament que l’única via possible és la inhalació del fum de la planta fumada.

Però, la immadura i anòmala situació legal d’aquesta planta medicinal en el nostre país està provocant diversos efectes negatius:

  • Desproveïment: moltes persones no saben com aconseguir la planta, ni tenen coneixement per obtenir les genètiques i composicions de fitocannabinoides més adients per ús mèdic, ni per cultivar-la, la qual cosa els priva de l’oportunitat d’aprofitar les seves propietats medicinals.
  • Clubs i associacions: malgrat l’existència i contínua proliferació de clubs per a fumadors de cannabis, en la majoria de casos aquests clubs no tenen l’estructura ni experiència necessària per oferir un servei rigurós de l’ús terapèutic del cannabis.
  • Mercat negre: altres persones logren accedir al cannabis en el mercat negre, generalment de baixa qualitat i adulterat, la qual cosa augmenta els riscos i redueix el seu potencial terapèutic, a més d’incrementar el risc social inherent al tràfic il·legal de drogues.
  • Ús inadequat: la manca d’informació disponible provoca un desconeixement entorn quines són les composicions de fitocannabinoides més apropiades, les dosis adequades i les seves posibles vies d’administració.
La funció de l’associació, col·laboradors i agents socials implicats, és donar passos necessaris per cobrir el buit existent en aquest terreny, amb mesures pràctiques que millorin l’assistència i la qualitat de vida de les persones afectades.


OBJECTIUS

  • Oferir informació i orientació personalitzada a persones que precisen utilitzar fitocannabinoides amb finalitats mèdiques, entorn les formes més segures i adequades d’ús, els seus riscos associats, efectes secundaris i qualsevol altra qüestió relacionada, a fi de reduir els riscos derivats del seu consum.
  • Promoure els drets dels pacients que utilitzen fitocannabinoides com a  medicament.
  • Oferir informació, teòrica i pràctica, al personal sanitari i a les associacions d’afectats/des que s’interessen en els usos mèdics dels fitocannabinoides.
  • Elaborar materials divulgatius sobre la prevenció i l’ús responsable del cannabis i els seus usos mèdics.
  • Intercanviar información i col·laborar amb associacions cíviques i entitats oficials interesades i/o implicades.

INFORMACIÓ D’INTERÈS:

Fundación Canna

International Association for Cannabinoid Medicines

International Center for Ethnobotanical Education Research & Service

International Medical Cannabis Patients Coalition

Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides

Observatorio Español del Cannabis Medicinal