Xerrades

Realiltzem xerrades divulgatives tant per escolars com per adults, a fi d’informar i conscienciar de la importància d’una medicina natural sobretot preventiva, així com aprofundir en el coneixement dels aliments i plantes medicinals que ens ajuden a mantenir la salut i que ens poden curar o alleugerir diverses disfuncions dels diferents sistemes del nostre organisme: respiratori, disgestiu, circulatori, urinari, reproductor, immunitari, etc.
Xerrades:


 •  La importancia d’una alimentació saludable per a pares i fills
 • Depuració orgánica
 • Fitoteràpia: les plantes medicinals i la salut al tercer mileni
 • Aliments saludables i plantes medicinals pel sistema circulatori
 •  Aliments saludables i plantes medicinals pel sistema digestiu
 • Aliments saludables i plantes medicinals per les vies respiratories
 • Les plantes medicinals i la bruixeria a l’Edat Mitjana (escolars)
 • Les plantes medicinals i la bruixeria a l’Edat Mitjana (adults)
 • Plantes prohibides, industria farmacéutica i alternatives de salut als temps actuals
 • Aplicacions terapèutiques dels fitocannabionoides de la planta del cannabis
 • Les plantes per el dolor

Si us interessa rebre informació de les properes xerrades, i/o treballeu en algun centre, escola, associació o entitat i penseu que pot ser interessant alguna xerrada, podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic: