Presentación

CAT / CAST

Espai Milfulles neix el gener de 2011 d’una profunda fascinació i empatia amb la Natura, especialment amb el regne vegetal, i d’un compromís per treballar al servei de la salut a tots nivells: físic, psíquic, emocional i espiritual.

El camí recorregut ha resultat un intens aprenentatge i ha servit per reafirmar-nos en la voluntat de continuar amb l’assessorament i acompanyament en diversos processos de salut, utilitzant com a eina principal la FITOTERAPIA, es a dir els principis actius de les plantes.

El nostre compromís ens obliga sovint a considerar les propietats terapèutiques d’algunes plantes que es troben més enllà de l’ortodòxia oficial vigent, i es per aquest motiu que servei que oferim implica activisme i rigor, a parts iguals, centrant-nos en les seves propietats amb base tan empírica com científica.

Al llarg d’aquests anys han anat sorgint col·laboracions que, basades en la confiança, la passió pel servei i la professionalitat, han permès teixir una sòlida xarxa d’aliances. Amb la satisfacció que ens dona la perspectiva del camí recorregut, volem donar les gràcies a tots els pacients, col·laboradors, proveïdors i professionals amb qui hem pogut aprendre, compartir experiències i créixer junts.


Espai Milfulles nace en enero del 2011 de una profunda fascinación y empatía con la Naturaleza, especialmente con el reino vegetal, y de un compromiso para trabajar al servicio de la salud a todos niveles: físico, psíquico, emocional y espiritual.

El camino recorrido ha resultado un intenso aprendizaje y ha servido para reafirmarnos en la voluntad de continuar con el asesoramiento y acompañamiento en diversos procesos de salud, utilizando como herramienta principal la FITOTERAPIA, es decir los principios activos de las plantas.

Nuestro compromiso nos obliga con frecuencia a considerar las propiedades terapéuticas de algunas plantas que se encuentran más allá de la ortodoxia oficial vigente, y es por este motivo que el servicio que ofrecemos implica activismo y rigor, a partes iguales, centrándonos en sus propiedades con base tanto empírica como científica.

A lo largo de estos años han ido surgiendo colaboraciones que, basadas en la confianza, la pasión por el servicio y la profesionalidad, han permitido tejer una solida red de alianzas. Con la satisfacción que nos da la perspectiva del camino recorrido, queremos dar las gracias a todos los pacientes, colaboradores, proveedores y profesionales con los que hemos podido aprender, compartir experiencias y crecer juntos.