Presentación

CAT / CAST

Espai Milfulles néix el 11 de gener del 2011 d’una profunda fascinació i empatia amb la natura, especialment amb el regne vegetal, i d’un compromís per treballar al servei de la salut a tots nivells: físic, psíquic, emocional i espiritual.

El camí recorregut ha resultat un intens aprenentatge i ens reafirma en la voluntat de continuar amb l’assessorament de diversos processos de salut, utilitzant com a eina principal la FITOTERÀPIA, és a dir els principis actius de les plantes.

El nostre compromís implica sovint considerar les propietats terapèutiques de plantes que es troben més enllà de l’ortodòxia oficial vigent, i per aquest motiu el servei que oferim implica activisme i rigor, a parts iguals, centrant-nos en les propietats amb base empírica i científica.

Al llarg d’aquests anys han sorgit col·laboracions que, basades en la confiança, la passió pel servei i la professionalitat, han permès teixir una sòlida xarxa d’aliances. Amb la satisfacció que ens dona la perspectiva del camí recorregut, agraïm a pacients, col·laboradors, proveïdors i professionals amb qui hem pogut aprendre, compartir experiències i créixer junts.

Per tot, gràcies!


Espai Milfulles nace el 11 de enero del 2011 de una profunda fascinación y empatía con la naturaleza, especialmente con el reino vegetal, y de un compromiso para trabajar al servicio de la salud a todos niveles: físico, psíquico, emocional y espiritual.

El camino recorrido ha resultado un intenso aprendizaje y nos reafirma en la voluntad de continuar con el asesoramiento de diversos procesos de salud, utilizando como herramienta principal la FITOTERAPIA, es decir los principios activos de las plantas.

Nuestro compromiso implica con frecuencia considerar las propiedades terapéuticas de plantas que se encuentran más allá de la ortodoxia oficial vigente, y es por este motivo que el servicio que ofrecemos implica activismo y rigor, a partes iguales, centrándonos en las propiedades con base empírica y científica.

A lo largo de estos años han surgido colaboraciones que, basadas en la confianza, la pasión por el servicio y la profesionalidad, han permitido tejer una solida red de alianzas. Con la satisfacción que nos da la perspectiva del camino recorrido, agradecemos a pacientes, colaboradores, proveedores y profesionales con los que hemos podido aprender, compartir experiencias y crecer juntos.

Por todo, gracias!